Mäklarinformation - Brf Malma Backe

 • Skriv ut

Vanliga frågor

 1. Har ni några avgiftsförändringar på gång som en köpare bör känna till?
  Nej, inga avgiftshöjningar planerade.

 2. Vad ingår i månadsavgiften?
  I månadsavgiften ingår värme, vatten, sophämtning, kabel-TV (Comhem basutbud).
  I månadsavgiften ingår EJ bredband, bostadsrättstillägg.

 3. Behöver köparen teckna ett bostadsrättstillägg på sin hemförsäkring, eller har föreningen tecknat en gemensam sådan försäkring för sina medlemmar?
  Föreningen har EJ gemensam bostadsrättstilläggsförsäkring. Medlemmen måste teckna eget bostadsrättstillägg.

 4. Är det något övrigt som kan vara av intresse för en blivande köpare att känna till?
  I samband med lägenhetsnumreringen så har vissa medlemmar angett fel nummer till skatteverket. Vänligen dubbelkolla detta med föreningen i samband med överlåtelse. Jämför säljarens lägenhetsnummer med det som står i trapphuset. OBS gäller bara lantmäteriets fyrsiffriga nummer, ej föreningens interna numrering (nr 80-111).

Allmän information

Föreningen

Föreningen bildades 1989 och bestod då av 32 lägenheter i flerfamiljshus samt ca 60 radhus. Under 2005 friköptes de flesta radhus och “Malma Backes samfällighetsförening” bildades. Samfälligheten sköter nu värme, vatten, sophämtning, kvarterslokal, carportar, parkeringar och gårdarna.

Fastigheten

Föreningen upplåter 34 lägenheter med bostadsrätt. Fastigheten bebyggdes 1989 och består av 2 flerbostadshus i fyra våningar samt 2 småhus.

Malma Backes samfällighetsförening

Brf Malma Backe tillhör Malma Backes samfällighetsförening. Samfälligheten sköter och har hand om värme, vatten, sophämtning, kabel-tv, carportar, parkeringar och innergårdar.

Besiktningar och kontroller

Energideklaration är gjord 2009. Sedan dess har radonmätning gjorts (resultatet inte klart än). Våtrumsbesiktning är gjord 2013. OVK är gjord 2012.

Gemensamhetsutrymmen

I föreningen finns cykelförråd och genom samfälligheten en kvarterslokal.

Parkeringsalternativ

Det finns fria parkeringsplatser i området. Det finns också carportar att hyra i området och detta sköts av samfällighetsföreningen. För tillgänglighet och kostnad kontakta samfällighetsföreningen. Carport kan ej övertas av föregående ägare. Kontaktperson se samfällighetens hemsida.

Renoveringar

 • 2013-14, Tvättstugor planeras att renoveras.
 • 2012, Målning av trapphus.
 • 2011, Målning av carportar och cykelförråd, byte av trasiga brädor.

Kabel-TV och bredband

Kabel-tv och bredband via ComHem och Telia. Comhems basutbud av tv-kanaler ingår i avgiften.

Avgifter

Enligt föreningens stadgar debiteras bostadsrättsinnehavaren 1% av basbeloppet för varje pantmeddelande (för 2013: 445 kr) samt att köparen debiteras 2,5% av basbeloppet i överlåtelseavgift (för 2013: 1113 kr).

Årsredovisning

Senaste årsredovisningen som finns gäller år 2011. Nästa stämma är planerad till 7 maj 2013.

Ägandeförhållanden

Juridisk person accepteras inte av föreningen. Delat ägandeskap har godkänts innan av föreningen, ingen speciell procentsats gäller.

Ekonomisk förvaltning

SBC sköter den ekonomiska förvaltningen. SBC sköter lägenhetsregistret inkl pantsättningar.