Utgrävningarna på gård 2

  • Skriv ut

Brf. Vårdsätra har under en tid haft ökande vatten- och fjärrvärmeräkningar. Efter att ha utfört sökning efter läckor, bland annat  med värmekamera, tror vi oss nu ha hittat de värsta och förhoppningsvis de flesta läckorna.

varmvatten

Bilden ovan visar en lagad ledning för varmvattencirkulation.

Ledningarna för varmvatten och varmvattencirkulation ligger tillsammans i en isolerad kulvert. På grund av läckorna har isoleringen till stora delar blivit dränkt och mist en hel del av sin isolerande förmåga.

Detta i sin tur gör att omgivande jordlager och närliggande kallvattenledning värms upp och det kan vara svårt att få fram kallt vatten i kranarna.

I de fyra groparna som nu grävts har vi hittat och lagat fem läckor. Vi har, för några år sedan, lagat två läckor. Även dessa på gård 2. Inga läckor har (hittills) konstaterats på gård 1 och 3.

Anledningen till läckorna är sannolikt en kombination av dålig kvalité på rören och en oreglerad varmvattencirkulation.

Styrelsen kommer nu att titta på möjligheten att byta ut hela kulverten runt gård 2. Detta för att minska värmeförluster och minska risken för framtida läckor. I samband med detta skall även förutsättningarna för en bättre reglering av cirkulationen undersökas.

Om/när detta blir verklighet kommer det att grävas upp betydligt mer än vad som nu har skett...