Avstängning gata och grävning på 2:an

arbete pagar

Brf. Vårdsätra kommer med start tisdag den 18 september att börja gräva på gård 2 för utbyte av varmvattenkulvert.

Fredagen den 21 september, eller måndagen den 24 september, kommer övergångsstället mellan kvartersgården och gård 2 och 4 att grävas upp.

Under de timmar det tar att utföra detta arbete kommer det inte gå att passera detta ställe med bilar.

Boende med bilar parkerade på gård 4-7 kommer under denna tid att få köra via gård 5 och 3 för att komma till Vårdsätravägen. Stolpen som idag sitter mellan gård 5 och 3 kommer att tas bort tillfälligt.

Om cyklister från gård 4-7 kan avhålla sig från att åka genom gård 2 under den tid arbetena pågår, så kommer det helt säkert att uppskattas av både grävmaskinister och rörmokare.

Kör försiktigt!

Vid ett senare tillfälle kommer varmvattnet att stängas av på gård 2 för att koppla om från den gamla till den nya ledningen. Vi har idag inget exakt datum när detta kommer att ske. Mer om detta kommer så snart informationen finns tillgänglig.