Trivsel- städdagen är inställd

  • Skriv ut

Höstens trivseldag har med kort varsel tyvärr ställts in.

Containern för grovsopor står dock kvar bakom kvartersgården ytterligare några dagar.