Uppfräschning av soprum

Snart kommer Vårdsätras tre soprum att snyggas till med ny färg på golv, väggar och tak.

Det kommer kanske bli lite rörigt under målningen då sopkärlen tillfälligt flyttas utomhus, men det kommer inte att vara någon längre tid.

Så fort vi vet de exakta datumen för målningen kommer dessa att anslås på soprumsdörrarna.