Årsstämma i Vårdsätra 2014

 

Tisdag den 27 maj klockan 19 går brf. Vårdsätras ordinarie föreningsstämma av stapeln i kvartersgården.

Motioner som skall behandlas på stämman måste vara styrelsen tillhanda senast 30 april.

Kallelse till stämman kommer att komma i din brevlåda senast två veckor innan stämman.

Årsredovisningen kommer även den delas ut till samtliga lägenheter. Kanske inte i samband med kallelsen, men i alla fall innan stämman.