"Blixttallens" historia

Den blixtskadade tallen bakom kvartersgården är nu nedtagen.

TallEnligt årsringarna var den ca 170 år gammal vid sitt frånfälle.

År 1846:

  • Oscar I är kung i Sverige.
  • Svenska änkor, frånskilda eller ogifta kvinnor tillåts arbeta inom hantverk och viss handel.

  • Säkerhetständstickan uppfinns.
  • Lars Magnus Ericsson, svensk uppfinnare, grundare av Ericsson-koncernen föds.

  • Carolina Rediviva har funnits i 5 år.
  • En koleraepedemi härjar i England.
  • USA annekterar Californien.
(källa Wikipedia)