Kallelse till extrastämma

  • Skriv ut

Föreningen kommer att ha en extra stämma den 12 juni för att rösta igenom stadgeändringen för att våra stadgar skall följa den uppdaterade lagen.

Kallelsen finns här.