Valsätra GA:8 samfällighetsförening

  • Skriv ut

Valsätra GA:8 samfällighetsförening är den förening som förvaltar gemensamma saker i hela området Malma Backe. Som exempel kan nämnas samtliga carportar och samfällighetslokalen.

 

Senaste nytt