Karta över området

Följande karta visar området och husnumreringen. Dessutom framgår det av kartan var bland annat parkeringar finns.

Orienteringstavla Malma_Backe