Partiklar i vattnet

Som flera har uppmärksammat förekommer det idag svarta partiklar i dricksvattnet. Dessa är dock helt ofarliga och passerar, enligt Uppsala Vatten, rakt igenom kroppen. Nedan följer informationen från Uppsala Vatten.

"Vi har genomfört ett arbete på dricksvattenledningen vid Vårdsätravägen. Under arbetet ledde vi om dricksvattnet för att kunna distributera vatten till alla användare. Vid omledning av dricksvattnet kan det förkomma att mörka partiklar följer med vattnet. Dessa partiklar består av järn och mangan. De passerar rakt igenom kroppen och har därmed ingen påverkan på kroppen. Undvik att tvätta ljusa textilier eftersom de kan missfärgas av partiklarna. Vi har spolat vattenledningarna och fortsätter med det."