Extra föreningsstämma i samfälligheten

Den 22 november klockan 19.00 har Malma Backes samfällighetsförening extra föreningsstämma. Stämman kommer bland annat få ta ställning till frågarna om upprättandet av en underhållsfond och ett eventuellt avtal med Telia AB rörande installation av fiber. Dessutom ska budgeten för 2012 avhandlas och en ny styrelse väljas. Kallelsen och övriga dokument kan ni ta del av nedan!