Ommålning av radhusen i samfälligheten

paintbucketDen senaste gemensamma ommålningen av samfällighetens radhus skedde år 1999-2000. Det innebär att det börjar bli aktuellt med en ny ommålning av radhusen om man inte redan gjort det. Idag är merparten av radhusen friköpta och det innebär att var och en själv ansvarar för ommålningen av sin fastighet. Det kan dock vara praktiskt att försöka samordna sin ommålning med sina grannar, åtminstone de grannar som är i samma länga. Det finns inte heller någon som hindrar att man upphandlar ommålningen gemensamt med flera grannar. Detta medför förmodligen ett förmånligare pris än om var och en anlitar en målare. Använd gärna forumet här på MalmaBacke.se för att diskutera och organisera ommålningen. Boende i radhus som ingår i bostadsrättsföreningen ska inte på egen hand måla om huset.

 

Färgbutiken, vars ägare bor i området, erbjuder samfällighetens medlemmar 20 procents rabatt på sina produkter. Läs mer om erbjudandet!