Nyheter från samfälligheten!

Som det tidigare informerats om (genom informationsbrevet i era brevlådor) kommer nästa ordinarie stämma i samfällighetsföreningen bli av tisdagen 11/12 klockan 19.00 i Kvarterslokalen. Föreningen bjuder på glögg och pepparkakor. 

Nu under veckan har arbete påbörjats med att gräva och undersöka vattenrören på gård 4 och 6. En undersökning med värmekamera visade nämligen att det förmodligen fanns läckor i varmvattenrören på dessa gårdar. Detta har nu bekräftats genom att en läcka hittats vid utgrävningen på gård 6. Arbetet kommer fortsätta kommande veckor.

Snart kommer det även påbörjas ett arbete med att fälla vissa träd och rensa sly på gårdarna. De träd som kommer att fällas har redan rödmarkerats.

lekredskap4

Som det tidigare informerats om behöver lekplatserna i området (gård 4-7) göras om för att leva upp till nya EU-riktlinjer. Förändringen innebär allt från mindre anpassningar av befintliga lekplatser till större förändringar och byte av lekutrustning (läs mer om förändringarna här). Förändringarna är beslutade utifrån de diskussioner som fördes på ett föreningsmöte i januari. Svensk markservice har nu fått i uppdraget att genomföra arbetet.