Felaktiga inbetalningsavier

De inbetalningsavier (till samfällighetsföreningens medlemmar) som skickats ut nyligen är felaktiga. Det är korrigeringen för vattenförbrukning som inte är korrekt. Alla medlemmar uppmanas att inte betala dessa avier utan istället invänta nya som kommer att skickas ut.