Föreningsstämma i Malma Backe Samfällighet

Kallelse till extra föreningsstämma i Malma Backe Samfällighetsförening den 17/6 2013 finns här: Föreningsstämma

Dagordningen kommer att korrigeras inom kort. Någon ny styrelse kommer inte väljas vid denna extra föreningsstämma.