Carportavtal

Vi i styrelsen vill påminna om att vi vill att alla har ett avtal för sin carport. Därför vill vi att ni, om ni inte redan gjort det, skriver på det avtal som tidigare delats ut och lämnar till Fredrick Kifumba på Malma Backe 5D.

En kopia på avtalet finns här.