Vandaliserade träd

Flera träd och buskar bakom kvarterslokalen har kapats och klippts bort. Vi vill uppmana den eller de som håller på med detta att sluta. Naturligtvis är inte tillåtet att förstöra våra träd och buskar.

kapat trad